Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Robotic sensing och stimuli avsättning för guidad växt tillväxt
 
Click here for the English version

Robotic sensing och stimuli avsättning för guidad växt tillväxt

Article DOI: 10.3791/59835-v
July 1st, 2019

Chapters

Summary July 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Distribuerade robotnoder ger sekvenser av blått ljus stimuli för att styra tillväxt banor av klätter växter. Genom att aktivera naturlig fototropism, robotarna vägleda växterna genom binära vänster-höger beslut, odla dem i fördefinierade mönster som däremot inte är möjligt när robotarna är vilande.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter