Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Robot sensing og stimuli bestemmelse for guidet plantevækst
 
Click here for the English version

Robot sensing og stimuli bestemmelse for guidet plantevækst

Article doi: 10.3791/59835
July 1st, 2019

Summary July 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Distribuerede robot noder giver sekvenser af blå lys stimuli til at styre vækst forløbskurver af klatring planter. Ved at aktivere naturlige Fototropisme guider robotterne planterne gennem binære venstre-højre-beslutninger, hvor de vokser til foruddefinerede mønstre, som derimod ikke er mulige, når robotterne er inaktive.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter