Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Murine Ince bağırsak INTRAEPİTELYAL lenfosit intravital görüntüleme
 
Click here for the English version

Murine Ince bağırsak INTRAEPİTELYAL lenfosit intravital görüntüleme

Article DOI: 10.3791/59853-v 08:00 min June 24th, 2019
June 24th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biz GFP etiketli γδ IELS görselleştirmek için bir yöntem açıklamak, ters dönen disk konfoksel mikroskobu tarafından murine ince bağırsak intravital görüntüleme kullanarak. Bu teknik, 4 h 'ye kadar mukoza içindeki canlı hücrelerin takibini sağlar ve çeşitli bağırsak immün-epitelyal etkileşimleri araştırmak için kullanılabilir.

Tags

İmmünoloji ve enfeksiyon Sayı 148 Immünoloji T hücresi intraepitelyal lenfositler fare ince bağırsak intravital görüntüleme iplik diski konfetit mikroskopisi hücre Takibi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter