Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Intravital Imaging av intraepitelial lymfocyter i murina tunn tarmen
 
Click here for the English version

Intravital Imaging av intraepitelial lymfocyter i murina tunn tarmen

Article doi: 10.3791/59853
June 24th, 2019

Summary June 24th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en metod för att visualisera GFP-märkta γδ IELs med intravital avbildning av murina tunn tarmen genom inverterad spinning disk konfokalmikroskopi. Denna teknik gör det möjligt att spåra levande celler i slem hinnan i upp till 4 h och kan användas för att undersöka en mängd olika intestinal immun-epitelial interaktioner.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter