Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Beredning och användning av nyligen isolerade mänskliga detrusor glatta muskelceller för karakterisering av 9-Feanthrol-Känsliga Katjonströmmar
 

Beredning och användning av nyligen isolerade mänskliga detrusor glatta muskelceller för karakterisering av 9-Feanthrol-Känsliga Katjonströmmar

Article doi: 10.3791/59884
January 31st, 2020

Summary January 31st, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en metod för beredning av den enda nyligen isolerade detrusor glatta muskelceller från mänskliga urinblåsan exemplar använder en tvåstegs enzymatisk procedur. De erhållna livskraftiga DSM-cellerna kan studeras av olika tekniker med en cell, inklusive den beskrivna amphotericin-B-plåster-clampelektrofysiologi för att avslöja fysiologiska och farmakologiska egenskaper.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter