Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

This content is Open Access.

Een methode voor het bijhouden van de tijd evolutie van steady-state evoked potentials
 

Een methode voor het bijhouden van de tijd evolutie van steady-state evoked potentials

Article doi: 10.3791/59898
May 25th, 2019

Summary May 25th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Er wordt een protocol gepresenteerd om de tijdsevolutie van het neurale meevoering op externe repetitieve stimuli te beoordelen. Steady-State opnames van dezelfde experimentele conditie worden verworven en gemiddeld in de tijd-domein. De steady-state dynamiek wordt geanalyseerd door de respons amplitude te plotten als functie van de tijd.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter