Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Anrikning och påvisande av Clostridium perfringens toxinotyper i detaljhandels livsmedelsprov
 
Click here for the English version

Anrikning och påvisande av Clostridium perfringens toxinotyper i detaljhandels livsmedelsprov

Article DOI: 10.3791/59931-v
October 18th, 2019

Chapters

Summary October 18th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med detta protokoll är att detektera olika typer av Clostridium perfringens toxinotypes i lokalt inköpta livsmedel, särskilt Epsilon-toxin som producerar stamtyper B och D, utan användning av anaeroba kammare.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter