Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Modellering av storleks spektrumet för Makroryggradslösa djur och fiskar i ström ekosystem
 
Click here for the English version

Modellering av storleks spektrumet för Makroryggradslösa djur och fiskar i ström ekosystem

Article DOI: 10.3791/59945-v 07:41 min
July 30th, 2019

Chapters

Summary July 30th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta är ett protokoll för att modellera storleken spektrum (skala förhållandet mellan individuell massa och befolkningstäthet) för kombinerade fisk och ryggradslösa data från wadable strömmar och floder. Metoder inkluderar: fälttekniker för att samla in kvantitativa fisk och ryggradslösa djur prover; Lab metoder för att standardisera fältdata; och statistisk dataanalys.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter