Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Automatiserad råtta Single-pellet nå med 3-dimensionell rekonstruktion av Paw och Digit banor
 
Click here for the English version

Automatiserad råtta Single-pellet nå med 3-dimensionell rekonstruktion av Paw och Digit banor

Article doi: 10.3791/59979
July 10th, 2019

Summary July 10th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Gnagare skickliga nå används ofta för att studera skicklig färdigheter, men kräver betydande tid och ansträngning för att genomföra uppgiften och analysera beteendet. Vi beskriver en automatiserad version av kompetent sträcka med rörelsespårning och tredimensionell rekonstruktion av Reach-banor.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter