Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Microbiota analys med två steg PCR och nästa generations 16S rRNA Gene sekvensering
 
Click here for the English version

Microbiota analys med två steg PCR och nästa generations 16S rRNA Gene sekvensering

Article DOI: 10.3791/59980-v
October 15th, 2019

Chapters

Summary October 15th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beskrivs här är en förenklad standard operativ förfarande för mikrobiomet profilering med 16s rRNA potenta sekvensering och analys med hjälp av fritt tillgängliga verktyg. Detta protokoll kommer att hjälpa forskare som är nya på mikrobiomet fältet samt de som kräver uppdateringar om metoder för att uppnå bakteriell profilering med en högre upplösning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter