Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Murina cervikal aorta transplantation modell med en modifierad icke-sutur manschetten teknik
 
Click here for the English version

Murina cervikal aorta transplantation modell med en modifierad icke-sutur manschetten teknik

Article DOI: 10.3791/59983-v
November 2nd, 2019

Chapters

Summary November 2nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för heterotopisk aorta transplantation i möss med den icke-sutur manschetten teknik i en livmoderhalscancer murina modell. Denna modell kan användas för att studera den underliggande patologi kronisk transplantatavstötning vaskulopati (CAV) och kan hjälpa till att utvärdera nya terapeutiska medel för att förhindra dess bildande.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter