Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Användning av Drosophila S2-celler för levande avbildning av cell delning
 
Click here for the English version

Användning av Drosophila S2-celler för levande avbildning av cell delning

Article doi: 10.3791/60049
August 23rd, 2019

Summary August 23rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cell divisioner kan visualiseras i realtid med hjälp av fluorescerande märkta proteiner och tidsfördröjd mikroskopi. Med hjälp av protokollet som presenteras här, kan användare analysera cell Division timing dynamik, mitotisk spindel församling, och kromosom kongression och segregering. Defekter i dessa händelser efter RNA-interferens (RNAi)-medierad genknockdown kan bedömas och kvantifieras.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter