Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Bruk av Drosophila S2 Cells for Live Imaging av Cell Division
 
Click here for the English version

Bruk av Drosophila S2 Cells for Live Imaging av Cell Division

Article doi: 10.3791/60049
August 23rd, 2019

Summary August 23rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Celle divisjoner kan vises i sanntid ved hjelp av fluorescensmerkete kodede proteiner og tidsforløp mikroskopi. Ved hjelp av protokollen som presenteres her, kan brukerne analysere celledeling timing dynamikk, mitotisk spindel montering, og kromosom congression og segregering. Defekter i disse hendelsene etter RNA interferens (RNAi)-mediert gen knockdown kan vurderes og kvantifisert.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter