Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Använda enkelriktade rotationer för att förbättra vestibulära systemet asymmetri hos patienter med vestibulära dysfunktion
 
Click here for the English version

Använda enkelriktade rotationer för att förbättra vestibulära systemet asymmetri hos patienter med vestibulära dysfunktion

Article DOI: 10.3791/60053-v
August 30th, 2019

Chapters

Summary August 30th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En ny rehabiliterings metod presenteras för ombalansering av det vestibulära systemet hos patienter med asymmetriska reaktioner, som består av enkelriktade rotationer mot den svagare sidan. Genom att direkt modifiera den vestibulära vägen snarare än att förbättra de multisensoriska aspekterna av kompensation, asymmetri kan normaliseras inom 1-2 sessioner och Visa bestående effekter.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter