Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Att ge meningsfull miljöberikning och mätning av saliv kortisol hos svin inhysta på slatted golv
 

Att ge meningsfull miljöberikning och mätning av saliv kortisol hos svin inhysta på slatted golv

Article doi: 10.3791/60070
September 30th, 2019 Usage Statistics

Summary September 30th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll visar hur man kan tillhandahålla praktiska meningsfulla miljöberikning för svin som är inhysta på spaltgolv under de olika stadierna av deras liv, och hur man samlar in salivprov på ett icke-invasiv sätt för mätning av kortisolkoncentrationer, som en biomarkör för akut stress.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter