Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Gi meningsfull Environmental berikelse og måle spytt kortisol i griser ligger på ribbe gulv
 

Gi meningsfull Environmental berikelse og måle spytt kortisol i griser ligger på ribbe gulv

Article doi: 10.3791/60070
September 30th, 2019

Summary September 30th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen demonstrerer hvordan å gi praktisk meningsfull miljømessig berikelse for griser som er plassert på ribbe gulv under de ulike stadier av livet, og hvordan å samle spytt prøver i en ikke-invasiv måte for måling av kortisol konsentrasjoner, som en biomarkør for akutt stress.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter