Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Integrera Augmented Reality Tools in Breast Cancer Related Lymfödem Prognostication and Diagnosis
 
Click here for the English version

Integrera Augmented Reality Tools in Breast Cancer Related Lymfödem Prognostication and Diagnosis

Article doi: 10.3791/60093
February 6th, 2020

Summary February 6th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bröstcancer relaterade lymfödem är vanligt i bröstcancer överlevande, men det finns inte allmänt använda riktlinjer för sin diagnos och kvantifiering. Här introducerar vi ett tillförlitligt och kostnadseffektivt protokoll för att definiera, kvantifiera och jämföra övre delen volym hos bröstcancerpatienter.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter