Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Transkripsiyon Faktörlerinin Zorunlu İfadesi Ile İnsan Fibroblastlarının Hemojenik Yeniden Programlanması
 
Click here for the English version

Transkripsiyon Faktörlerinin Zorunlu İfadesi Ile İnsan Fibroblastlarının Hemojenik Yeniden Programlanması

Article DOI: 10.3791/60112-v 11:42 min November 4th, 2019
November 4th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokol, insan dermal fibroblastlarında hemojenik bir programın hematopoetik kök ve döl hücreleri üretmek için gata2, GFI1B ve FOS transkripsiyon faktörlerinin zorunlu ekspresyonu ile indüksiyonuna neden olduğunu göstermektedir.

Transcript

Tags

Gelişim biyolojisi Sayı 153 hemojenik yeniden programlama fibroblast transkripsiyon faktörleri hematopoyetik kök ve progenitor hücreler endotel-to-hematopoetik geçiş
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter