Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Enda synaps indikatorer på glutamat release och upptag i akut hjärnskivor från normala och Huntington Möss
 

Enda synaps indikatorer på glutamat release och upptag i akut hjärnskivor från normala och Huntington Möss

Article doi: 10.3791/60113
March 11th, 2020

Summary March 11th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att utvärdera balansen mellan glutamat release och clearance vid enstaka korticostriatal glutamatergic synapser i akuta skivor från vuxna möss. Detta protokoll använder fluorescerande sensor iGluu för glutamat upptäckt, en sCMOS-kamera för signalförvärv och en enhet för fokal laserbelysning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter