Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Human fettvävnad mikro-fragmentering för cell fenotypning och Secretome karakterisering
 
Click here for the English version

Human fettvävnad mikro-fragmentering för cell fenotypning och Secretome karakterisering

Article doi: 10.3791/60117
October 20th, 2019

Summary October 20th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi Human fettvävnad enzym-fri mikro-fragmentering med hjälp av en sluten system enhet. Denna nya metod gör det möjligt att obtainmenten av sub-millimeter kluster av fettvävnad som lämpar sig för in vivo transplantation, in vitro-kultur, och ytterligare cell isolering och karakterisering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter