Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utveckla photosensitizer-Kobaloxim hybrider för soldriven H2 produktion i vattenhaltiga aeroba förhållanden
 
Click here for the English version

Utveckla photosensitizer-Kobaloxim hybrider för soldriven H2 produktion i vattenhaltiga aeroba förhållanden

Article DOI: 10.3791/60231
October 5th, 2019

Chapters

Summary October 5th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har direkt införlivat en stilbene-baserade organiska färgämnen i en kobaloxim kärna för att generera en photosensitizer-katalysator dyad för fotokatalytisk H2 produktion. Vi har också utvecklat en enkel experimentell inställning för att utvärdera den ljus drivna H2 -produktionen genom foto katalysatorer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter