Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

İnterasiyal Geçiş Bölgesinde (ITZ) Agrega Yüzey Morfolojisinin Belirlenmesi
 
Click here for the English version

İnterasiyal Geçiş Bölgesinde (ITZ) Agrega Yüzey Morfolojisinin Belirlenmesi

Article DOI: 10.3791/60245-v 08:59 min December 16th, 2019
December 16th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu vesileyle, toplam yüzey morfolojisinin ITZ mikroyapısı üzerindeki etkisini göstermek için bir protokol önerdik. SEM-BSE görüntü sayısal olarak analiz edilerek itz'nin gözeneklilik degradesini dijital görüntü işleme yoluyla elde etmek için analiz edildi ve gözeneklilik degradesi ile yüzey pürüzlülüğü arasında bir ilişki kurmak için K-aracı kümeleme algoritması daha da kullanıldı.

Tags

Mühendislik Sayı 154 İnterasiyal geçiş bölgesi (ITZ) agrega yüzey morfolojisi SEM-BSE dijital görüntü işleme yöntemi K-araçları kümeleme
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter