Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Effekt av högintensiv intervallträning och måttlig intensitet kontinuerlig träning på hjärtats Troponin T nivå i ett tidigt skede av träningen
 
Click here for the English version

Effekt av högintensiv intervallträning och måttlig intensitet kontinuerlig träning på hjärtats Troponin T nivå i ett tidigt skede av träningen

Article DOI: 10.3791/60252
October 10th, 2019

Chapters

Summary October 10th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi protokoll med högintensiva intervall och måttlig intensitet kontinuerlig motion för att iaktta svaret från cirkulerande hjärt Troponin T (cTnT) koncentration till akut motion över 10 dagar. Informationen kan hjälpa till med kliniska tolkningar av post-övning cTnT höjd och vägleda förskrivning av motion.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter