Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

This content is Open Access.

In situ in situ in situ in s FTIR spektroskopi som ett verktyg för undersökning av gas / solid interaktion
 
Click here for the English version

In situ in situ in situ in s FTIR spektroskopi som ett verktyg för undersökning av gas / solid interaktion: Vattenförstärkt CO2 Adsorption i UiO-66 Metall-Organic Framework

Article DOI: 10.3791/60285-v
February 1st, 2020

Chapters

Summary February 1st, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Användningen av FTIR-spektroskopi för undersökning av ytegenskaperna hos polykristallina fasta ämnen beskrivs. Beredning av provpellets, aktiveringsprocedurer, karakterisering med sondmolekyler och modellstudier av CO 2-adsorption diskuteras.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter