Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Abbiategrasso Brain Bank protokoll för att samla in, bearbetning och karaktärisera åldrande hjärnor
 
Click here for the English version

Abbiategrasso Brain Bank protokoll för att samla in, bearbetning och karaktärisera åldrande hjärnor

Article DOI: 10.3791/60296-v
June 3rd, 2020

Chapters

Summary June 3rd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en metod för att spåra enskilda hjärnan-åldrande banor genom en hjärna donation program och korrekt karakterisering av hjärnor. Brain givare är involverade i en långsiktig longitudinell studie inklusive seriella flerdimensionella bedömningar. Protokollet innehåller en detaljerad beskrivning av hjärnans bearbetning och en korrekt diagnostisk metodik.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter