Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Tillverkning enkel och billig jordytans temperatur och gravimetriska vattenhalt sensorer
 
Click here for the English version

Tillverkning enkel och billig jordytans temperatur och gravimetriska vattenhalt sensorer

Article DOI: 10.3791/60308-v
December 21st, 2019

Chapters

Summary December 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Noggrann mätning av temperatur och vattenhalt i den övre 5 mm av markens yta kan förbättra vår förståelse av miljökontroller på biologiska, kemiska och fysikaliska processer. Här beskriver vi ett protokoll för tillverkning, kalibrering och utförande av mätningar med jordytans temperatur och fukt sensorer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter