Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Fremstilling enkelt og rimelig Soil Surface temperatur og Gravimetrisk vanninnhold sensorer
 
Click here for the English version

Fremstilling enkelt og rimelig Soil Surface temperatur og Gravimetrisk vanninnhold sensorer

Article DOI: 10.3791/60308
December 21st, 2019

Chapters

Summary December 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nøyaktig måling av temperatur og vanninnhold i de øvre 5 mm av jordoverflaten kan forbedre vår forståelse av miljømessige kontroller på biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Her beskriver vi en protokoll for produksjon, kalibrering og gjennomføring av målinger med jordoverflate temperatur og fukt sensorer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter