Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Mönster av geometrin hos humana embryonala stamcells kolonier på överensstämmande substrat för att kontrollera vävnadsnivå mekanik
 
Click here for the English version

Mönster av geometrin hos humana embryonala stamcells kolonier på överensstämmande substrat för att kontrollera vävnadsnivå mekanik

Article doi: 10.3791/60334
September 28th, 2019

Summary September 28th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Extracellulära matrix ligander kan mönstra på polyakrylamidhydrogels för att möjliggöra kulturen av mänskliga embryonala stamceller i trånga kolonier på överensstämmande substrat. Denna metod kan kombineras med dragkraft mikroskopi och biokemiska analyser för att undersöka samspelet mellan vävnad geometri, cell-genererade krafter, och öde specifikation.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter