Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

En postoperativ evalueringsveiledning for dataassistert rekonstruksjon av mandible
 
Click here for the English version

En postoperativ evalueringsveiledning for dataassistert rekonstruksjon av mandible

Article doi: 10.3791/60363
January 28th, 2020

Summary January 28th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her foreslår vi en praktisk, gjennomførbar og reproduserbar evalueringsretningfor dataassistert rekonstruksjon av mandible for å skape ensartethet mellom studier om postoperativ nøyaktighetsevaluering. Denne protokollen fortsetter og angir en tidligere publisering av denne evalueringslinjen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter