Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Generering av Multicellulära humana primära Endometrieorganoider
 

Generering av Multicellulära humana primära Endometrieorganoider

Article doi: 10.3791/60384
October 4th, 2019

Summary October 4th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett protokoll för att generera mänskliga primära endometrieorganoider som består av epitelial och stromaceller och behålla egenskaperna hos den infödda endometrievävnad presenteras. Detta protokoll beskriver metoder från livmoder vävnad förvärv till histologisk behandling av endometrieorganoider.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter