Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Studere overflateaktive effekter på hydratkrystallisering ved oljevanngrensesnitt ved hjelp av en rimelig integrert modulær peltier-enhet
 
Click here for the English version

Studere overflateaktive effekter på hydratkrystallisering ved oljevanngrensesnitt ved hjelp av en rimelig integrert modulær peltier-enhet

Article doi: 10.3791/60391
March 18th, 2020

Summary March 18th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en protokoll for å studere dannelsen av hydrater i nærvær av ikke-ioniske tensider på grensesnittet til en vanndråpe nedsenket i cyklopentan. Protokollen består av å bygge en rimelig, programmerbar, temperaturregulator. Temperaturkontrollsystemet kombineres med visualiseringsteknikker og interne trykkmålinger.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter