Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Een experimenteel paradigma voor het meten van de effecten van veroudering op de verwerking van zinnen
 
Click here for the English version

Een experimenteel paradigma voor het meten van de effecten van veroudering op de verwerking van zinnen

Article DOI: 10.3791/60417-v 04:30 min
October 25th, 2019

Chapters

Summary October 25th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hier presenteren we een protocol om de leeftijdsgebonden daling van de straf verwerking te onderzoeken met behulp van een doolhof taak waarmee we de verwerkings moeilijkheden bij elk woord van de zinnen tijdens het lezen konden lokaliseren.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter