Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Spatial temporal analys av fältvis flöde i Mikrovaskulatur
 
Click here for the English version

Spatial temporal analys av fältvis flöde i Mikrovaskulatur

Article DOI: 10.3791/60493-v
November 18th, 2019

Chapters

Summary November 18th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att kvantifiera mikrovaskulära flödet från hög hastighet kapillär flöde bildsekvenser, vi utvecklade personal (spatial temporal analys av Fieldwise Flow) programvara. I hela bildfältet och över tid utvärderar personal flödeshastigheter och skapar en sekvens av färgkodade rumsliga mappningar för visualisering och tabellutdata för kvantitativa analyser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter