Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Studie av kort peptid adsorption på lösning spridda oorganiska nanopartiklar med utarmning metod
 
Click here for the English version

Studie av kort peptid adsorption på lösning spridda oorganiska nanopartiklar med utarmning metod

Article DOI: 10.3791/60526-v
April 11th, 2020

Chapters

Summary April 11th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det första steget i att förstå biomolekyl-oorganiska solid fas interaktion är att avslöja grundläggande fysikaliskkemiska konstanter som kan utvärderas genom att fastställa adsorption isotherms. Adsorption från vätskefasen begränsas av kinetik, ytkapacitet, pH och konkurrenskraftig adsorption, som alla bör övervägas försiktigt innan du ställer in ett adsorptionsexperiment.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter