Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Antibiotika Dereplication bruke antibiotikaresistens plattform
 
Click here for the English version

Antibiotika Dereplication bruke antibiotikaresistens plattform

Article DOI: 10.3791/60536-v 10:49 min October 17th, 2019
October 17th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en plattform som utnytter et bibliotek av isogenic antibiotika resistente Escherichia coli for dereplication av antibiotika. Identiteten til en antibiotika produsert av bakterier eller sopp kan utledes av veksten av E. coli uttrykke sine respektive motstand genet. Denne plattformen er økonomisk effektiv og tidseffektiv.

Tags

Immunologi og infeksjon antibiotika dereplication Drug Discovery aktinomyceter Escherichia coli sekundær metabolitten motstand enzymer naturlig produkt
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter