Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Antibiotikum Dereplication med hjälp av antibiotikaresistens plattform
 
Click here for the English version

Antibiotikum Dereplication med hjälp av antibiotikaresistens plattform

Article DOI: 10.3791/60536-v 10:49 min October 17th, 2019
October 17th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en plattform som använder ett bibliotek av isogena antibiotikaresistenta Escherichia coli för dereplication av antibiotika. Identiteten hos ett antibiotikum som produceras av bakterier eller svampar kan härledas genom tillväxten av E. coli som uttrycker dess respektive motstånds gen. Denna plattform är ekonomiskt effektiv och tidseffektiv.

Tags

Immunologi och infektion antibiotika dereplication Drug discovery aktinomyceter Escherichia coli sekundär metabolit resistensenzymer naturprodukt
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter