Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Vibrasjonsspektra av et N719-Chromophore/Titania-grensesnitt fra Empirisk-potensiell molekylær-dynamikksimulering, løst av en romtemperatur ionisk væske
 
Click here for the English version

Vibrasjonsspektra av et N719-Chromophore/Titania-grensesnitt fra Empirisk-potensiell molekylær-dynamikksimulering, løst av en romtemperatur ionisk væske

Article DOI: 10.3791/60539-v
January 25th, 2020

Chapters

Summary January 25th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En farge-sensitrert solcelle ble løst av RTILs; ved hjelp av optimaliserte empiriske potensialer, ble en molekylær dynamikksimulering brukt til å beregne vibrasjonsegenskaper. Den oppnådde vibrasjonsspektrastraen ble sammenlignet med eksperiment og ab initio molekylær dynamikk; ulike empiriske potensielle spektra viser hvordan delvis ladeladeparameterisering av den ioniske væsken påvirker vibrasjonsspektraprediksjon.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter