Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kvantifiering av mikroalg odling och biomassa i en foto bioreaktor i bänk skala med frätande rökgaser
 
Click here for the English version

Kvantifiering av mikroalg odling och biomassa i en foto bioreaktor i bänk skala med frätande rökgaser

Article DOI: 10.3791/60566-v
December 19th, 2019

Chapters

Summary December 19th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bänk skala, axenic odling underlättar mikroalger karakterisering och produktivitets optimering innan efterföljande process skala upp. Fotobioreaktorer ger den nödvändiga kontrollen för tillförlitliga och reproducerbara experiment i mikroalger och kan anpassas för att på ett säkert sätt odla mikroorganismer med frätande gaser (CO2,so 2, No2) från kommunala eller industriella förbränningsutsläpp.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter