Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Bruken av tradisjonelle frykttester for å evaluere ulike emosjonelle kretser i storfe
 
Click here for the English version

Bruken av tradisjonelle frykttester for å evaluere ulike emosjonelle kretser i storfe

Article DOI: 10.3791/60641-v
April 22nd, 2020

Chapters

Summary April 22nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å gjennomføre en rekke atferdstester hos storfe som er designet for å evaluere følelser. Et batteri av atferdstester (åpen felttest, startletest, storfe null labyrint, utgangshastighet, pennscore og chute score) ble utført for å evaluere ulike komponenter av dyretemperament.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter