Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Användningen av traditionella fear tester för att utvärdera olika känslomässiga kretsar i nötkreatur
 
Click here for the English version

Användningen av traditionella fear tester för att utvärdera olika känslomässiga kretsar i nötkreatur

Article DOI: 10.3791/60641-v
April 22nd, 2020

Chapters

Summary April 22nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att genomföra en mängd olika beteendetester hos nötkreatur som har utformats för att utvärdera känslor. Ett batteri av beteendetester (öppet fälttest, startle test, nötkreatur noll labyrint, utgång hastighet, penna poäng och ränna poäng) genomfördes för att utvärdera olika komponenter av djur temperament.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter