Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Måling og manipulering funksjonelt spesifikke nevrale veier i det menneskelige motorsystemet med transkraniell magnetisk stimulering
 

Måling og manipulering funksjonelt spesifikke nevrale veier i det menneskelige motorsystemet med transkraniell magnetisk stimulering

Article doi: 10.3791/60706
February 23rd, 2020 Usage Statistics

Summary February 23rd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen beskriver nye tilnærminger for å måle og styrke funksjonelt spesifikke nevrale veier med transkraniell magnetisk stimulering. Disse avanserte ikke-invasive hjernestimuleringsmetodene kan gi nye muligheter for forståelsen av hjerneatferdsrelasjoner og utvikling av nye terapier for å behandle hjernesykdommer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter