Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bioinspirerad mjuk robot med inbyggda mikroelektroder
 
Click here for the English version

Bioinspirerad mjuk robot med inbyggda mikroelektroder

Article DOI: 10.3791/60717-v
February 28th, 2020

Chapters

Summary February 28th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En bioinspirerad byggnadsställning tillverkas av en mjuk fotolitografiteknik med mekaniskt robusta och elektriskt ledande hydrogeler. De mikromönstrade hydrogelerna ger riktningskardiomyocytcelljustering, vilket resulterar i en skräddarsydd riktning för aktivering. Flexibla mikroelektroder är också integrerade i byggnadsställningen för att få elektrisk styrbarhet för en självaktivering av hjärtvävnad.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter