Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Sleeve Gastrectomy hos möss med hjälp av kirurgiska clips
 
Click here for the English version

Sleeve Gastrectomy hos möss med hjälp av kirurgiska clips

Article DOI: 10.3791/60719
November 14th, 2020

Chapters

Summary November 14th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förekomsten av diabetes och fetma ökar kontinuerligt över hela världen. Mekanismerna mellan diabetes, fetma och deras tillhörande dödlighet och komorbiditeter måste undersökas ytterligare. Här presenterar vi ett protokoll för sleeve gastrectomy (SG) i djur som en okomplicerad preklinisk modell av bariatric kirurgi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter