Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Visualisering, kvantifiering och kartläggning av immuncellpopulationer i tumörmikromiljön
 
Click here for the English version

Visualisering, kvantifiering och kartläggning av immuncellpopulationer i tumörmikromiljön

Article doi: 10.3791/60740
March 25th, 2020

Summary March 25th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en enkel och tillgänglig strategi för visualisering, kvantifiering och kartläggning av immunceller i formalin-fast paraffin-inbäddade tumör vävnad sektioner. Denna metod kombinerar befintliga bild- och digitalanalystekniker i syfte att utöka multiplexeringskapaciteten och multiparameteranalysen av bildanalyser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter