Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Visualisering av bakteriell resistens med fluorescerande antibiotikasonder
 
Click here for the English version

Visualisering av bakteriell resistens med fluorescerande antibiotikasonder

Article doi: 10.3791/60743
March 2nd, 2020

Summary March 2nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fluorescerande märkta antibiotika är kraftfulla verktyg som kan användas för att studera flera aspekter av antimikrobiell resistens. Denna artikel beskriver beredningen av fluorescerande taggade antibiotika och deras tillämpning på att studera antibiotikaresistens hos bakterier. Sonder kan användas för att studera mekanismer för bakteriell resistens (t.ex. efflux) genom spektrophotometri, flödescytometri och mikroskopi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter