Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Maksiller Dişlerin Direnç Merkezini Bulmak İçin Sonlu Elemanlar Yaklaşımı
 
Click here for the English version

Maksiller Dişlerin Direnç Merkezini Bulmak İçin Sonlu Elemanlar Yaklaşımı

Article DOI: 10.3791/60746-v
April 8th, 2020

Chapters

Summary April 8th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu çalışma, sonlu eleman modelleri elde etmek için maksilla ve maksiller dişlerin düşük doz üç boyutlu koni ışın tabanlı hasta görüntülerini kullanmak için gerekli araçları özetlerir. Bu hasta modelleri daha sonra doğru tüm maksiller dişlerin CRES bulmak için kullanılır.

Transcript

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter