Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Strategisk screening och karakterisering av Visual GPCR-mini-G Protein Signaling Complex för framgångsrik kristallisering
 
Click here for the English version

Strategisk screening och karakterisering av Visual GPCR-mini-G Protein Signaling Complex för framgångsrik kristallisering

Article doi: 10.3791/60747
March 16th, 2020

Summary March 16th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna rapport beskriver screening av olika rengöringsmedel för att förbereda den visuella GPCR, rhodopsin, och dess komplex med mini-Go. Biokemiska metoder som kännetecknar komplexets kvalitet i olika skeden under rening visas. Detta protokoll kan generaliseras till andra membran proteinkomplex för deras framtida strukturella studier.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter