Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Analys av vätskedroppseffekter med hög genomströmning
 
Click here for the English version

Analys av vätskedroppseffekter med hög genomströmning

Article DOI: 10.3791/60778
March 6th, 2020

Chapters

Summary March 6th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll möjliggör effektiv insamling av experimentella höghastighetsbilder av vätskedroppseffekter och snabb analys av dessa data i omgångar. För att effektivisera dessa processer beskriver metoden hur du kalibrerar och ställer in apparater, genererar en lämplig datastruktur och distribuerar ett bildanalysskript.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter