Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Sıvı Damlacık Etkilerinin Yüksek Elde LiAnalizi
 
Click here for the English version

Sıvı Damlacık Etkilerinin Yüksek Elde LiAnalizi

Article doi: 10.3791/60778
March 6th, 2020

Summary March 6th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokol, sıvı düşmesi etkilerinin deneysel yüksek hızlı görüntülerinin verimli bir şekilde toplanmasını ve bu verilerin toplu olarak hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlar. Bu işlemleri kolaylaştırmak için yöntem, aygıtınasıl kalibre edip kuracağı, uygun bir veri yapısı oluşturacağı ve bir görüntü çözümleme komut dosyası dağıtacağı açıklanır.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter