Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Preklinisk hjärtelektrofysiologisk bedömning av dubbel spänning och kalciumoptisk kartläggning av mänskliga organotypiska hjärtskivor
 

Preklinisk hjärtelektrofysiologisk bedömning av dubbel spänning och kalciumoptisk kartläggning av mänskliga organotypiska hjärtskivor

Article doi: 10.3791/60781
June 16th, 2020

Summary June 16th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver förfarandet för snittning och odling mänskliga hjärt skivor för prekliniska drogtester och detaljer användningen av optisk kartläggning för registrering transmembrane spänning och intracellulära kalcium signaler samtidigt från dessa skivor.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter